29.12.2018

Årets svampefund 2018

Nu hvor året rinder ud i tåge og finregn er det blevet tid til at nominere årets mest spændende svampefund. Det er en kær gammel tradition i Danmarks Svampeatlas, og både nye og gamle bidragydere opfordres til at være med på spøgen. Som sædvanlig starter vi med en nominerings-runde som løber frem til 15 Januar, hvorefter der åbnes op for stemmeafgivelse (mere herom senere). Kun fund der er indlagt i Danmarks Svampeatlas kan nomineres, og hver person kan nominere op til tre fund hver, inklusiv egne fund. Man kan nominere fund ved at sende en email til mig (jheilmann-clausen@snm.ku.dk), eller ved at gå ind i Svampeliv på facebook (søg på "Årets fund"). Foreløbig er følgende fund nomineret:Rødgul rørhat (Rubroboletus rhodoxanthus) DMS-9334136 - første komfirmede fund af denne fætter til djævlerørhat

Blågrøn dansehat (Pholiotina aeruginosa) DMS-9331887 - ny DK, og ret lækker!
Tilføjet af Tue Rønhave Laursen

Safrangul pragtporesvamp (Aurantiporus croceus) DMS-9319238 - Vildt at denne art kunne findes et nyt sted, og så på egne gamle jagtmarker

lædersvampen Porostereum spadiceum - står som uddød på rødlisten men genfundet på Lolland DMS-9342465

Æblepig (Sarcodontia crocea) - super flot barksvamp kun kendt fra en lokalitet men nu fra helt ny egn (Samsø)

bægersvampen Pachyella violaceonigra - superflot sag - ny for DK -DMS-9318237

huesvampen Mycena-corynephora, der blev fundet ved traktørstedet Gjorslev Bøgeskov - eftersøgt i over 30 år - ny DK. DMS-9324763

27.12.2018

POPPELHÆNGEØRE - ER DEN VIRKELIG SÅ SJÆLDEN I JYLLAND?

Hej kære svamperapportører og godt nytår

Kan det være sandt at poppelhængeøre stort set kun forekommer spredt i det allerøstligste Jylland? I øjeblikket rapporteres den livligt fra Sjælland, så hvad med at gå ud på en frisk nytårstur længere vest og syd på i Jylland? Find et poppelhegn og check nyligt nedfaldne grene og fastsiddende grene, der kan nås, evt. med kikkert. Den sidder mest på ret tynde barkklædte grene men kan forekomme på ved. Udover poppel kan den også træffes på pil.

God jagt

Thomas

11.12.2018

Vores alle sammens krusblad

Kære alle I flittige atlasfolk.
Vi er nu kommet dertil hvor jeg synes at vi skal holde op med at lægge billeder op af krusblad. De blokerer forsiden og det er der jo ingen grund til. Det vil nok ikke komme som nogen overraskelse, at arten skifter status i den kommende rødliste, og I kan nok gætte til hvad. I skal selvfølgelig blive ved med at lægge fund ind af krusblad, men undlad billeddokumentation med mindre I er lidt tvivl om bestemmelsen.

Det er jo nu tid til at finde flere nye lokaliteter for okkerblad hvad nogen af jer allerede har gjort og I det hele taget er der stadig meget at komme efter derude. Og man jo også altid dykke ned i arkiverne hvad nogen også er i fuld gang med.

Fortsat god jagt

Thomas

10.10.2018

test af valideringssystem mv


Vi har i atlasgruppen besluttet at køre en lille testcase af vores valideringssystem + kommende system for automatisk billedgenkendelse. Vi har bemærket at du tager ganske gode feltbilleder af svampe så derfor håber vi du vil deltage.

·         Det vi forventer er ganske enkelt at du på dine kommende ture i naturen vil registrere 10 svampefund på helt vanlig vis, og sørge for at tørre belægsmateriale som du derefter overdrager til os i atlasgruppen (ikke noget der haster – bare det sker senest på Svampedagen 2019). Derudover gælder følgende helt simple regler:
·         Det er vigtigt at de 10 udvalgte svampefund er typiske for hvad du registrerer i atlas. Det vil sige at der meget gerne må være en blanding af arter du kender, arter du er mere usikker på og helt ukendte svampe. Du skal således hverken gå efter rariteterne, eller de helt velkendte arter, men fx gå efter de første 10 pæne svampeforekomster du møder på din næste tur
·         Det er vigtigt at der er tale om pæne indsamlinger som du har taget gode fotos af, som du typisk vil gøre det til dokumentationsbrug. Hvis der er tale om hatsvampe må du meget gerne lægge et par frugtlegemer ned så man kan se rør eller lameller
·         Der skal være tale om storsvampe, dvs. ikke laver, mikrosvampe eller meget små sæksvampe
·         Når du lægger fundene ind skal du ikke markere at de indgår i en særlig test. Det er vigtigt at de ligner alle andre fund. Af samme årsag må du heller ikke mundtligt gøre noget særligt ud af de fund der er lagt ind i forbindelse med vores test
·         Til gengæld må du meget gerne lave en lille fil med atlasnumre over de 10 svampefund, som du sender til undertegnede når du er klar til det
·         De tørrede svampe må meget gerne pakkes i de officielle atlaskapsler (findes i menuen (tre prikker) i det øverste højre hjørne ved fundvisning), men vigtigst er at atlasnummer fremgår tydeligt på hver indsamling. Sender du de tørrede svampe med posten så sørg for at de er pakket godt ind. Vi har desværre ikke mulighed for at refundere portoudgifter, men vil naturligvis holde dig opdateret med projektet

Send en mail til mig hvis du vil være med, eller hvis du har spørgsmål

vh Jacob
jheilmann-clausen@snm.ku.dk

04.09.2018

Hjælp os med gode habitatfotos!

Så kom regnen og med den svampene! Ikke mindst rørhattene har responderet på den lange tørre sommer og efterfølgende regn så vi nu kan vælte os i både almindelige og usædvanlige arter.  Imens arbehjder vi på at få lavet en atlasbog, og i den forbindelse vil vi meget gerne modtage gode fotos af svampelokaliteter. Så når I alligevel er ude at se på svampene, så løft hovedet og skyd nogle gode fotos af svampemiljøerne. Vi er særligt på udkig efter fotos af nedenstående (man andet kan måske også bruges). Send gerne fotos per email til jheilmann-clausen@snm.ku.dk: 


Lokalitet Fokus/pointe

Dueodde
nål på sand, mykorrhiza hotspot
Farø Tørt sandgræsland, hotspot for bugsvampe
Frendrup Skov, Himmerland fredet skov
Gærumhede græsland, hotspot græslandssavmpe
Bimosen, Sorø Sønderskov græsningsskov, mykorrhiza hotspot
Bimosen/Frederikshåb Made, Jægersborg Dyrehave/Romsø græsland, høj eng
Allindelille Fredsskov kalkrig bøgeskov, mykorrhiza hotspot
Broby Vesterskov kildekalk, mykorrhiza hotspot
Hygebjerggård/Bygholm Å græsland, hotspot græslandssavmpe
Melby Overdrev Tørt sandgræsland, hotspot for bugsvampe
Lyngby Åmose sumpskov, mykorrhiza hotspot
Navnsø/Tormål Udtørrende søbred med kær-jordtunge
Nivå lergrave, Døndalen, Bornholm/Vorsø etc fugtig skov med græslandssvampe, kratvoksettesamfund
Paradisbakkerne mosrig, boreal nåleskov, mykorrhiza hotspot
Præsteskoven Syfyn eller noget i den stil "Kaffeplet" - skovlysninge med lidt krat og højstatuder og køller mv
Suserup Skov løvskov med rig muldbund, hotspot for parasolhatte mv
Tågelund græsland, hotspot græslandssavmpe
Tisvilde Hegn nåleskov med dødt ved
Vejlø skov lav kysstskrænt med eg/bøg, mykorrhiza hotspot
Vennelsund søndeskov lav kysstskrænt med eg/bøg, mykorrhiza hotspot
Hvor som helst Løvskov på kalkbund
Hvor som helst Askemose
Hvor som helst Blandskov på tørvebund
Hvor som helst Løvskov på rig sortmuldet bund med prasolhatte
Hvor som helst Løvskov med lind
Hvor som helst Løvskov med avnbøg
Hvor som helst Brandplet
Hvor som helst levende hegn
Hvor som helst eksotiske arter (japan-pileurt, cryptomeria, douglas, lærk)
Hvor som helst Brandplet
Hvor som helst Mosrigt samfund med mostilknyttede svampe
Hvor som helst Tørgræsland
Hvor som helst fattigkær

26.06.2018

Gå på jagt efter egetunger og sumpsvampe

Tørken præger det meste af landet, og de fleste skove er tomme for kødede hatsvampe. Men savner man svampejagten er det nu man skal gå på jagt efter nogle af de enårige kødede hatsvampe, som ser ud til at blive stimuleret af det varme og tørre vejr. Ikke mindst har egetunge (https://svampe.databasen.org/taxon/11202) et forrygende år med mange frugtlegemer på de to klassiske lokaliteter, Suserup Skov ved Sorø, og Løgnor på Østlolland. Der er også meldt enkeltfund ind i år fra Krenkerup Haveskov og Jægersborg Dyrehave, men måske er den mere udbredt hvor der findes gammel eg? Andre store poresvampe der er meldt for nylig er sej fedtporesvamp, safrangul fedtporesvamp, ege-spejlporesvamp og kroghåret spejlporesvamp, så det er noget at lede efter derude. Er man mere til små svampe kan en tur i pilemose eller sumpskov anbefales, hvor der sker spændende ting på blotlagt dynd og ved. Således er det for nyligt blevet til første danske fund af den ret spektakulære mørkviolette skivesvamp Pachyella violaceonigra -

https://svampe.databasen.org/observations/9318237
   

22.05.2018

Mød Svampeatlas på Naturmødet i Hirtshals

Danmarks Svampeatlas er med på Naturmødet 2018, som foregår i Hirtshals 24-26 Maj: (http://naturmoedet.dk)

Du finder os i den centrale del af naturmødet (The village), hvor vi er del af stand 28, som præsenterer forskellige projekter fra Statens Naturhistoriske Museum, hvor forskere involverer befolkningen i undersøgelser af danmarks biologiske mangfoldighed.

Fra Danmarks Svanpeatlas deltager Tobias Frøslev og Jacob Heilmann-Clausen, og vi er på standen torsdag fra 16-18, fredag fra 12-15 og lørdag fra 9-11. Kom endelig forbi, hvis du vil vide mere om Danmarks Svampeatlas eller har spørgsmål Danmarks svampe i al almindelighed. Vi står klar til at demonstrere atlasportalen, og til at hjælpe dig med at bestemme dine svampe.